Posted by : Hung Tam 20 thg 3, 2015

(PL)- Nhiều đại biểu đã nêu ra ý kiến này trong buổi tọa đàm góp ý xây dựng Luật Ban hành quyết định hành chính (QĐHC) do Bộ Tư pháp tổ chức tại Đà Nẵng ngày 20-3.

Theo khái niệm của Bộ Tư pháp, phạm vi cải thiện của luật này là nên bao hàm tất cả QĐHC được ban hành bởi Công ty hành chính Chính Phủ tuy-nhiên loại bỏ các QĐHC do Nhà nước và Thủ tướng Nhà nước ban hành nhằm- bảo đảm tính khả thi. Vì trên thực tế có nhiều QĐHC được ban hành chưa thật sự đúng cách, khả thi, công bằng, bị khiếu nại, thưa kiện đông người và dây dưa đa phần do những sắp xếp hành chính ban hành. Riêng đối với những xác định do Chính Phủ, Thủ tướng Nhà nước ban hành thì khá nhiều khi mang tính chính trị, Vì thế một số nước loại bỏ QĐHC của Chính Phủ, thủ tướng Nhà nước và trong đó đây không phải là đối tượng sửa-chữa của Luật Thủ tục hành chính, không phải đối tượng khiếu nại, khiếu kiện ra tòa. Bây giờ, Luật Tố tụng hành chính ở nước ta cũng chỉ cải tiến đến những QĐHC từ cấp Bộ trưởng trở xuống.

Không thỏa-thuận, khá nhiều đại biểu phát biểu không thể loại trừ các QĐHC của Chính Phủ, Thủ tướng Nhà nước đặng bảo đảm tính thông suốt, hữu hiệu.

Trong "bài toán" này, PGS-TS Tường Duy Kiên (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Tp. HCM) bộc bạch chủ thể của luật thì phải ứng dụng hợp nhất cả cấp Nhà nước, Thủ tướng đến cấp dưới chứ không thể loại trừ cấp Chính Phủ. Quyết định của Nhà nước, Thủ tướng Chính Phủ có phạm vi cả nước, tác động đến người dân rất lớn, minh họa như việc sáp nhập tỉnh. Do điều cần đượcgiải quyết này ảnh hưởng đến số đông cư dân nên cũng phải được điều chính trong luật này.

DƯƠNG HẰNG


Copyright © OiCoDoiKhi - Designed by Johanes Djogan