Posted by : Hung Tam 18 thg 3, 2015

(Cadn.Com.Vn) - Ngày 16-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN), đã đến thăm, làm việc với cán bộ chủ chốt Thanh tra Chính phủ.

Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính Phủ.

Kiến nghị thu hồi gần 111.800 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh, từ năm 2011-2014, toàn ngành đã bắt đầu hơn 34.500 cuộc thanh tra hành chính và gần 477.000 cuộc thanh tra, kiểm định ngành nghề; phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, trong đó đã kiến nghị thu hồi gần 111.800 tỷ đồng, trên 18.700 ha đất, xử phạt hành chính gần 27.500 tỷ đồng, đã đề nghị xử lí kỷ luật không ít tập thể, cá nhân, chuyển Công ty nghiên cứu 269 vụ.

Công tác tiếp dân, xử-lý khiếu kiện tố cáo có tiến bộ rõ ràng. Ngành đã giúp những Tổ chức hành chính tiếp trên 1.568.000 lượt công dân, tiếp nhận gần 455.900 đơn khiếu kiện, cáo giác, xử-lý gần 191.500 vụ việc khiếu nại, cáo giác thuộc thẩm quyền. Qua xem xét xử lý đã gợi-ý thu hồi cho Chính Phủ, trả lại cho công dân 1.985 tỷ đồng, gần 900 ha đất, khuyến nghị xử lý kỷ luật hành chính gần 2.400 người, chuyển sắp đặt điều tra 41 vụ. Làm-việc PCTN từng bước tạo được sự tin tưởng trong cộng đồng, làm-việc tạo dựng thể chế được để ý hơn, công tác thi công Đảng, dựng lên nội bộ được tập trung thực hiện bài bản, chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, kỷ luật, kỷ cương được nâng lên.

Tuy thế, vẫn còn một vài tồn tại, giới hạn cần được tụ tập khắc phục trong mai mốt như: Việc thực hiện Luật Thanh tra có lúc chưa toàn diện, thời gian đúc kết thanh tra một số cuộc còn dây dưa, giá trị một số cuộc thanh tra chưa thích-ứng đòi hỏi, số vụ việc chuyển sắp xếp thống kê còn ít so với số vụ sai lầm, mật độ thu hồi tiền, của cải chưa cao, linh nghiệm thanh tra nhiệm vụ còn thấp.

Làm bền vững hơn sự tin tưởng của dân chúng

Đúc kết buổi làm việc, đề cập làm-việc PCTN, theo Tổng Bí ấu thơ, đây là ngành nghề không-thểcoi--thường song vô cùng gian truân kiểu cách, là cuộc chiến đấu kiên-cố, kiên trì, đang là nỗi bức xúc trong dân. Thời gian qua chúng ta đã gắng công không-ít, tuy-nhiên thành tựu chưa đạt như hi vọng, Thành ra phải có giải pháp đồng bộ và quyết liệt mặt khác đặng tạo chuyển biến rõ ràng, tiếp tục làm vững chắc hơn, tăng thêm sự tin tưởng của dân chúng. Tổng Bí ấu thơ chỉ đạo, ngành thanh tra cần đẩy mạnh hơn việc khám phá tham nhũng, tích cực thanh tra, khi đã phát minh có tín hiệu phạm nhân thì phải chuyển ngay cho tổ chức khảo sát, nếu vướng luật, vướng cơ chế thì phải sửa; có phương thức thu hồi được khá nhiều hơn tài sản do tham nhũng mà có. Ngành thanh tra cần mở không ít kênh tiếp thụ thông tin về tham nhũng, coi trọng đơn thơ ấu, phát minh của báo chí... Đây là kênh rất quan trọng để khám phá, giải quyết kịp thời và cương quyết những tình trạng tiêu cực, tham nhũng.

Trong làm-việc xử-lý khiếu kiện cáo giác, cần thực hiện đồng bộ những nội qui của luật pháp, độc đáo lưu tâm xem xét xử lý các vụ việc kiểu cách, đông người, kéo dài. Năm 2015 là năm bắt đầu Đại hội Đảng bộ các cấp, ngành cần chú ý, xử-lý các đơn, thơ dại cáo giác một cách thích hợp, đúng luật lệ, phân biệt rõ thật – giả. Tổng Bí thư từ nhấn mạnh, phải lưu ý xem xét xử lý dứt điểm những vụ việc chưa giải quyết, xử lí, các khiếm khuyết|yếu điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự nhận xét và góp ý theo Nghị quyết Trung Ương 4 và vẫn-còn tiến hành Nghị quyết Trung Ương 4 một cách thường xuyên, kiên trì, bao hàm cả 3 nhóm điều cần đượcnghiên cứu này, 4 nhóm giải pháp.

Ngành thanh tra cần chú trọng làm vững chắc hơn sắp đặt bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chỉnh đốn chỉnh đốn những nề nếp tác phong làm-việc, thêm nhiều đoàn kết thống nhất nội bộ, kiên quyết làm trong sạch lành mạnh hàng ngũ, bổ trợ thêm chất lượng đạo đức, dũng khí, trình độ trình độ của các người làm làm-việc thanh tra, phải thực thụ thanh sạch, ngay ngắn, có bản lĩnh, dám chống chọi, dám hy sinh vì hưởng lợi của quốc gia, của dân tộc.

Tổng Bí ấu thơ hy vọng ngành thanh tra bảo-trì phát huy các thành tích, kinh nghiệm đã có, khắc phục mọi khổ cực, hiện hữu giới hạn, tiếp tục tiến hành tốt công năng bổn phận mà Đảng, Nhà nước, quần chúng phó thác.

Nguyễn Sự


Copyright © OiCoDoiKhi - Designed by Johanes Djogan